Fagforbundet

Innspill fra Fagforbundet er lagt ved. Avkommersialiseringsutvalget_2d464433-702a-4607-9165-1271f99b4195.pdf

Rebekka Ljosland

Hei, Vi på Haraldsplass Diakonale sykehus i fellesskap med Haraldsplass Diakonale stiftelse ønsker å invitere dere til Haraldsplass på nyåret. Vi ønsker at dere får se litt tettere på oss som en av landets største ideelle aktører innen helse- og omsorgstjenester. Vil vil også fortelle om hvilke utfordringer vi står i som ideelle, og vil…

Manuela Ramin-Osmundsen

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) takker for muligheten til å supplere innspillene som ble lagt fram under utvalgets innspillmøte 21. november 2022. Utvalget ønsket å få svar på tre spørsmål: • Hvilke mål skal en juridisk definisjon av ideelle virksomheter bidra til å oppnå? • Hvilke organisasjonsformer er aktuelle for ideell drift av velferdstjenester? • Hvordan…

Svein Kostveit

Felles innspel frå 7 ideelle verksemder – sjå vedlegg Felles-innspel-avkommersialiseringutvalet-21.12.22.pdf

Fam Karine Heer Aas

Innspill fra Samskipnadsrådet. Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av velferdstjenester til om lag 273 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen. Studentboliger er det største tjenesteområdet til landets studentsamskipnader. 221201-Innspill-til-videre-arbeid-i-avkommersialiseringsutvalget-fra-Samskipnadsradet.pdf

Lisa Lundh

Innspill til Avkommersialiseringsutvalget 1.desember 2022 Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S.) takker for muligheten til å sende inn skriftlig innspill til det viktige arbeidet som utføres i Avkommersialiseringsutvalget. Vi er Norges største kvinneorganisasjon og representerer over 43 000 medlemmer og 600 lokalforeninger. N.K.S. er i dag en innovativ og sentral ideell aktør nasjonalt, innen alle de sju…