Utvalg som skal utrede den kommersielle driften av velferdstjenester

Den 12. august 2022 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester.

Utvalget leverte en delrapport som NOU 2024:1 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører den 31. januar 2024. Sluttrapporten skal leveres i form av en NOU til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet med frist den 30. august 2024.

Om utvalgets nettside:

Nettsiden inneholder informasjon om utvalgets arbeid og pågående prosesser, samt annen relevant informasjon av interesse og betydning for utvalgets arbeid.

Utvalget ønsker innspill og refleksjoner fra de som har erfaringer og synspunkter på utvalgets mandat og arbeid. Innspill fra offentlige instanser og organisasjoner blir offentlig tilgjengelige.

Siste nytt