Manuela Ramin-Osmundsen

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) takker for muligheten til å supplere innspillene som ble lagt fram under utvalgets innspillmøte 21. november 2022.

Utvalget ønsket å få svar på tre spørsmål:
• Hvilke mål skal en juridisk definisjon av ideelle virksomheter bidra til å oppnå?
• Hvilke organisasjonsformer er aktuelle for ideell drift av velferdstjenester?
• Hvordan kan et register for ideelle aktører bli mest mulig relevant?

Diakonhjemmet setter pris på at regjeringen har nedsatt et utvalg som har som én av sine tydelige oppgaver å fastsette en rettslig og nasjonal definisjon av hva en ideell aktør i velferdssektoren skal være. Ulike regjeringer har de siste årene fattet en lang rekke vedtak som understøtter verdien av ideell sektor og ønsket om ideell vekst.

Utvalgets mandat viser med all tydelighet en politisk vilje til å fortsette å ta med ideelle aktører i fremtidens utvikling av velferdssektoren. Hele vårt innspill følger vedlagt.

Vi vil også benytte anledningen til å invitere utvalgsleder med resten av utvalget til en samtale, en lunsj eller et besøk på Diakonhjemmet i Oslo for å presentere vårt arbeid som ideell aktør.

221207-Diakonhjemmets-oppfolging-av-innspillmote-om-ideell-drift-av-velferdstjenester.pdf