Norske Fag- og Friskolers Landsforbund ved Gina Maria G. Østmoe

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) vil med dette gi vårt innspill til utvalgets arbeid med sluttrapport og drøfting av de ideelle aktørenes rolle i offentlig finansiert velferd.

Innspill-til-avkommersialiseringsutvalget.pdf