Svein Kostveit

Felles innspel frå 7 ideelle verksemder – sjå vedlegg

Felles-innspel-avkommersialiseringutvalet-21.12.22.pdf