Fam Karine Heer Aas

Innspill fra Samskipnadsrådet.

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av
velferdstjenester til om lag 273 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for
at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen. Studentboliger er det største
tjenesteområdet til landets studentsamskipnader.

221201-Innspill-til-videre-arbeid-i-avkommersialiseringsutvalget-fra-Samskipnadsradet.pdf