Rebekka Ljosland

Hei,
Vi på Haraldsplass Diakonale sykehus i fellesskap med Haraldsplass Diakonale stiftelse ønsker å invitere dere til Haraldsplass på nyåret. Vi ønsker at dere får se litt tettere på oss som en av landets største ideelle aktører innen helse- og omsorgstjenester. Vil vil også fortelle om hvilke utfordringer vi står i som ideelle, og vil gjerne gi dere litt innspill på hva vi mener er viktig i arbeidet dere nå er i gang med som er svært viktig for oss og sektorens fremtid. Er dette noe dere kan være interessert i?

Mvh
Rebekka Ljosland
Strategi- og samhandlingsdirektør
Haraldsplass Diakonale sykehus