Jan-Erik Støstad ny leder for avkommersialiseringsutvalget

Jan-Erik Støstad ble 16. mai utnevnt av Kommunal og distriktsdepartementet til utvalgsleder for utvalget som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Jan-Erik Støstad er i dag generalsekretær i SAMAK (Samarbeidskomiteen til arbeiderbevegelsen i Norden). Han er utdannet samfunnsøkonom og har bred erfaring fra forvaltningen, både som statssekretær i Arbeids- og…

Innspillsmøte om ideell drift av velferdstjenester

Den 12. august oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. I anmodningsvedtaket som ligger til grunn for oppnevningen av utvalget, bes utvalget foreslå en juridisk definisjon av ideelle driftsformer i skattefinansierte velferdstjenester. En avklart definisjon av hva som utgjør en ideell aktør er viktig…

EFTA-domstolens sak E-4/22 Stendi/Norlandia Care Norge AS vs Oslo kommune

Dokumenter mottatt av EFTA-domstolen finner du her Saken gjelder Oslo kommunes anskaffelse av langsiktige leie- og tjenesteytingsavtaler for inntil 800 nye langtidsplasser i sykehjem, kunngjort i november 2020. Den delen av anskaffelsen som gjelder drift av sykehjemsplassene «sykehjemstjenestene», er reservert for ideelle organisasjoner. Stendi AS og Nordlandia Care Norge AS, får etter dette ikke delta…