Møter i referansegruppen

Møter med referansegruppen ble avholdt onsdag 29. november 2023 og mandag 18. mars 2024. Hovedtema for det første møtet var delutredningen om forslag til definisjon og registreringsløsning for ideelle velferdsvirksomheter, mens hovedtema for det andre møtet var sluttrapporten om hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike
skattefinansierte velferdstjenester.

Referansegruppen består av representanter fra Frivillighet Norge v/Bjørn Lindstad, Unio v/Fredrik Haugen, Private Barnehagers Landsforbund v/Espen Rokkan, Ideelt nettverk v/Mette Kalve, Akademikerne v/Anette Narverud, Helse Sør Øst v/Tina Elisabeth Ravn, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/Bjørnar Allgot, KS v/Jostein Selle, Oslo kommune v/Kjerstin Ringdal, Helse Vest v/Ivar Eriksen, Spekter v/Kim Hannisdal, NHO v/Reidar Holst Christensen, Samfunnsbedriftene v/Elen S. Gimnæs, Virke v/Anita Sundal og LO v/Sidsel Schade.