Første møte i referansegruppen

Første møte med referansegruppen ble avholdt onsdag 29. november 2023. Hovedtema for møtet var delutredningen om forslag til definisjon og registreringsløsning for ideelle velferdsvirksomheter. Utvalgsleder, Jan-Erik Støstad, ga også en gjennomgang av status for arbeidet med utvalgets sluttrapport.

På referansegruppemøtet deltok representanter fra Frivillighet Norge v/Bjørn Lindstad, Unio v/Fredrik Haugen, Private Barnehagers Landsforbund v/Espen Rokkan, Ideelt nettverk v/Mette Kalve, Akademikerne v/Anette Narverud, Helse Sør Øst v/Tina Elisabeth Ravn, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/Bjørnar Allgot, KS v/Jostein Selle, Oslo kommune v/Kjerstin Ringdal, Helse Vest v/Ivar Eriksen, Spekter v/Kim Hannisdal, NHO v/Reidar Holst Christensen, Samfunnsbedriftene v/Elen S. Gimnæs, Virke v/Anita Sundal og LO v/Sidsel Schade.