Delutredning om ideelle velferdsaktører

Statssekretær Gunn Karin Gjul tok 1. februar 2024 imot delutredningen om definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører. 

Delutredningen er publisert som NOU 2024: 1 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører som er publisert på regjeringen.no.

Overleveringen kan følges her: Overleverer delutredning om ideelle velferdsaktører – regjeringen.no

Pressemelding fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.