Jan-Erik Støstad ny leder for avkommersialiseringsutvalget

Jan-Erik Støstad ble 16. mai utnevnt av Kommunal og distriktsdepartementet til utvalgsleder for utvalget som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester.

Jan-Erik Støstad er utnevnt som ny leder av avkommersialiseringsutvalget

Jan-Erik Støstad er i dag generalsekretær i SAMAK (Samarbeidskomiteen til arbeiderbevegelsen i Norden). Han er utdannet samfunnsøkonom og har bred erfaring fra forvaltningen, både som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og som tilsatt i Finansdepartementet. Støstad har lang erfaring fra samfunnspolitisk avdeling i LO og gitt ut publikasjoner som handler om styring og organisering av velferden, deriblant «En fjerde vei for velferden» fra 2015.